Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
 
Lịch sử
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức của bộ môn
Nhân sự
 
Giảng viên cơ hữu
Giảng viên kiêm nhiệm và mời giảng
 
Quan hệ quốc tế
 
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Giới thiệu » Nhân sự » Giảng viên cơ hữu
Lê Nghi Thành Nhân, PGS.TS.BS, GVCC, TTUT, Trưởng Bộ môn
Ngày cập nhật: 13/03/2020 17:20:17

Học hàm, học vị: PGS.TS, GVCC, TTUT

Chức vụ: Trưởng BM Ngoại (2/2020 - nay), Trưởng khoa ngoại chấn thương chỉnh hình-lồng ngực, BV Trường đại học y dược Huế

Quá trình học tập, nghiên cứu:

- 1987-1993: học Y tại ĐHY Huế

- 1998-2000: học cao học tại ĐHY Huế.

- 11/1997-10/1998: FFI tại cọng hòa Pháp.

- 6-8/2001: Học tập CTCH tại CHLB Đức

- 6/2003: học tập CTCH tại CHND Trung hoa

- 9-12/2005: học tập CTCH tại Hoa kỳ.

- 2005- 7/2010: học NCS chuyên ngành CTCH tại viện nghiên cứu y dược lâm sàng 108.

- Bảo vệt thành công luận án Tiến sĩ y học 8/2010.

- PGS: 2016; GVCC năm 2017

Chuyên ngành sâu trong thực hành nghề nghiệp: Chấn thương chỉnh hình, tạo hình, bàn tay. 

Hướng nghiên cứu khoa học chính : phát triển nội soi, can thiệp tối thiểu trong thay khớp, vi phẫu thuật.

Các Công trình NCKH chính đã và đang thực hiện:

1. Chủ trì đề tài cấp Bộ, mã số: B2003.10.07. Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị các khuyết tật vùng cổ chân-bàn chân tại bệnh viện trường đại học Y Huế năm 2000-2002.

2. Tham gia biên soạn sách:

2.1. Nguyễn Viết Nhân (CB) (2008), Lê Nghi Thành Nhân và CS. Hướng dẫn phát hiện các dị tật bẩm sinh phổ biến.

Nhà xuất bản Đại học Huế.

3. Các bài báo

3.1. Lê Nghi Thành Nhân, Nguyễn Văn Hỷ, Phạm Đăng Nhật (2002), Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vùng cẳng bàn chân bằng vạt có cuống mạch nuôi tại chỗ tại BVTW Huế năm 1999-2000, Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học hội nghị ngoại khoa quốc gia Việt nam lần 12, Tạp chí ngoại khoa, tr.159-163.

3.2. Phạm Đăng Nhật, Lê Nghi Thành Nhân (2002), Kết quả bước đầu sử dụng vạt tự do vi phẫu tại bệnh viện trung ương Huế, Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học hội nghị ngoại khoa quốc gia Việt nam lần 12, Tạp chí ngoại khoa, tr.152-155.

3.3. Nguyễn Tiến Bình, Lê Nghi Thành Nhân (2005), Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật các biến dạng cổ bàn tay do di chứng bại não tại Bệnh viện Trường Đại học Y Huế, tạp chí Ngoại khoa, Số 2, tr.36-41.

3.4. Lê Nghi Thành Nhân (2006), Ứng dụng vạt cánh diều trong điều trị khuyết hổng ở ngón cái: nhân 5 trường hợp, tạp chí Y học Thực hành, Số 559, tr.181-185.

3.5. Lê Nghi Thành Nhân (2007), Đánh giá kết quả điều trị các khuyết tật chân khoèo và chân thuổng tại bệnh viện Đại học Y Huế. Tạp chí Y học thực hành, số 568, tr.475-482.

3.6. Phạm Văn Lình, Lê Nghi Thành Nhân (2007), Đánh giá kết quả bước đầu áp dụng kỹ thuật thay khớp gối toàn phần tại bệnh viện trường Đại học Y Huế. Tạp chí Y học thực hành, số 568, tr.483-490.

3.7. Nguyễn Hồng Phúc, Lê Nghi Thành Nhân (2008), Đánh giá kết quả bước đầu áp dụng kỹ thuật thay khớp gối toàn phần tại Huế. Tạp chí Y học thực hành, số 620-621, tr.175-184.

3.8. Lê Nghi Thành Nhân, Nguyễn Tiến Bình, Nguyễn Văn Nhân (2009), Một số nhận xét về phẫu thuật green nhằm phục hồi động tác duỗi cổ tay ở bệnh nhân bại não, Tạp chí Y học thực hành, số 3, tr.24-27

3.9. Lê Nghi Thành Nhân, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Tiến Bình (2008), Đánh giá kết quả điều trị biến dạng gấp cổ tay –bàn tay do di chứng bại não, Tạp chí y học thực hành, số 620-621, tr.320-325.

Các sách đã biên soạn và tham gia biên soạn: Bệnh học Ngoại hoa

Nhiệm vụ giảng dạy chính yếu:

 Đại học: Triệu chứng, bệnh lý, điều trị chung hay theo chuyên ngành;

 Sau đại học: CK1-2, ThS, BSNT, NCS

Chức năng, nhiệm vụ thành viên BM Ngoại

Bộ môn Ngoại - YDHue
  Các tin khác

Nguyễn Khoa Hùng, PGS.TS.BS, GVCC, Thầy thuốc UT, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Trường
Lê Đình Khánh, PGS.TS.BS, NGUT, GVCC, Phó Trưởng Bộ môn
Bùi Đức Phú, AHLĐ, TTND, GS.TS, Nguyên Giám đốc BVTW Huế, Nguyên Trưởng Bộ môn
Phạm Anh Vũ, PGS.TS.BS, GVCC, Thầy thuốc UT, Phó Trưởng Bộ môn
Lê Quang Thứu, PGS.TS.BS, GVCC
Nguyễn Nhật Minh, TS.BS, GV
Nguyễn Đoàn Văn Phú, TS.BS, GV, Giáo vụ Sau đại học
Phan Đình Tuấn Dũng, TS.BS, GV, Giáo vụ đại học, Chủ tịch CĐ BM Ngoại
Phạm Minh Đức, TS.BS, GV, Bí thư Đoàn TN Trường
Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, TS. BS, GV

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 26 (Từ 15.8 đến 19.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 25 (Từ 8.8 đến 12.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 23(Từ 25.7 đến 29.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 22 (Từ 18.7 đến 22.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 21 (Từ 11.7 đến 15.7.2022)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LT tuần 24 (Từ 01.8 đến 05.8.2022)
  Lịch giảng LS tuần từ 10.01 đến 14.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 03.01 đến 07.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 27.12 đến 31.12.2021
  Lịch giảng LS tuần 14 (Từ 06.12 đến 10.12.2021)