Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
 
Lịch sử
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức của bộ môn
Nhân sự
 
Giảng viên cơ hữu
Giảng viên kiêm nhiệm và mời giảng
 
Quan hệ quốc tế
 
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Giới thiệu » Nhân sự » Giảng viên cơ hữu
Phan Đình Tuấn Dũng, TS.BS, GV, Giáo vụ đại học, Chủ tịch CĐ BM Ngoại
Ngày cập nhật: 14/10/2019 06:49:29

Học hàm, học vị : Tiến sĩ

Chức vụ : Trợ lý giáo vụ đại học, CT Công đoàn bộ phận Bộ môn Ngoại

Quá trình học tập, nghiên cứu:

- Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hệ chính quy năm 2003
- Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành ngoại khoa năm 2006
- Thực tập chuyên ngành phẫu thuật nội soi tiêu hoá tại Đại công quốc Luxembourg năm 2009

- Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngoại tiêu hóa năm 2017.

Chuyên ngành sâu trong thực hành nghề nghiệp :

- Phẫu thuật nội soi tiêu hoá
- Phẫu thuật mở tiêu hoá

Hướng nghiên cứu khoa học chính:  phẫu thuật nội soi tiêu hoá
Các Công trình NCKH chính đã và đang thực hiện: có khoảng hơn 10 báo cáo đăng trên các tạp chí chuyên ngành như Y học thực hành, ngoại khoa...

Các sách đã biên soạn và tham gia biên soạn: Chưa

Nhiệm vụ giảng dạy chính yếu

- Giảng dạy lâm sàng và lý thuyết cho các đối tượng sinh viên đại học:

Triệu chứng: Y3, RHM2, YHDP3
Bệnh học: Y4, RHM3
Điều trị: Y6
 
- Giảng dạy sau đại học: CK1, CH

 

Bộ môn Ngoại - YDHue
  Các tin khác

Nguyễn Khoa Hùng, PGS.TS.BS, GVCC, Thầy thuốc UT, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn
Bùi Đức Phú, AHLĐ, TTND, GS.TS, Nguyên Giám đốc BVTW Huế, Nguyên Trưởng Bộ môn
Lê Đình Khánh, PGS.TS.BS, NGUT, GVCC, Phó Trưởng Bộ môn
Lê Nghi Thành Nhân, PGS.TS.BS, GVCC, TTUT, Phó Trưởng Bộ môn
Phạm Anh Vũ, PGS.TS.BS, GVCC, Thầy thuốc UT, Phó Trưởng Bộ môn
Lê Quang Thứu, PGS.TS.BS, GVCC
Nguyễn Đoàn Văn Phú, TS.BS, GV, Giáo vụ Sau đại học
Phạm Minh Đức, TS.BS, GV, Bí thư Đoàn TN Trường
Nguyễn Nhật Minh, TS.BS, GV
Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, TS. BS, GV

Thông báo
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
   Thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Huế
   Bảng đối chiếu kết quả bốc thăm - Tốt nghiệp BSĐK 5.2019
   Dánh sách sinh viên Y đa khoa hệ chính quy thí tốt nghiệp LS Ngoại 2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần từ 23.12 đến 27.12.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 16.12 đến 20.12.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 09.12 đến 13.12.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 02.12 đến 06.12.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 25.11 đến 29.11.2019
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần từ 06.01 đến 10.01.2020
  Lịch giảng LS tuần từ 23.12 đến 27.12.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 16.12 đến 20.12.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 09.12 đến 13.12.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 25.11 đến 29.11.2019