Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy LT và LS
Lịch trực Bệnh viện Trường
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy LT và LS
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 2/10 ĐẾN 6/10/2017
Ngày cập nhật: 01/10/2017 07:59:04

 

Thứ Ngày Giờ Môn học Lớp HT CB giảng
2 2/10/2017 13g30-17g30 Ngoại BL 3 Y5H 108 BS MIÊN
Tên bài giảng:  Chấn thương sọ não kín + vết thương sọ não hở + Thái độ xử trí CTSN kín và VTSN hở (hết)    
2 2/10/2017 13g30-17g20 Tiền LS Ngoại Y3C - N2 306 BS DŨNGB
Tên bài giảng:  Khám cơ quan sinh dục ngoài + Khám cầu bàng quang     
2 2/10/2017 13g30-17g20 Tiền LS Ngoại Y3D - N2 204 BS ĐẠM
Tên bài giảng:  Khám cơ quan sinh dục ngoài + Khám cầu bàng quang     
3 3/10/2017 13g30-17g20 Ngoại BL 3 Y5K 107B BS THỚI
Tên bài giảng: Tổng quan điều trị gãy xương + gãy 2 xương cẳng tay + gãy 2 xương cẳng chân     
3 3/10/2017 13g30-15g20 Tiền LS Ngoại Y3G - N2 103 BS HÀO
Tên bài giảng: Khám chi dưới (hết)    
3 3/10/2017 13g30-15g20 Tiền LS Ngoại Y3H - N2 108 BS PHÚC
Tên bài giảng:  Khám chi dưới (hết)    
3 3/10/2017 13g30-15g05 Ngoại BL1 Y4GH 112 PGS THỨU
Tên bài giảng: U trung thất và U phổi     
3 3/10/2017 15g10-17g40 Ngoại BL1 Y4MN 303 TS PHÚ
Tên bài giảng: Áp xe gan amibe + Hẹp môn vị    
4 4/10/2017 13g30-17g30 Ngoại BL 3 Y5I 1.2 BS PHÚC
Tên bài giảng: Bỏng + ĐT bỏng + U xương     
4 4/10/2017 13g30-17g20 Tiền LS Ngoại Y3F - N2 306 BS HÀO
Tên bài giảng: Khám chi trên + Khám chi dưới (hết)    
4 4/10/2017 13h30-15h20 Bệnh học NgK&NK XN42+HA42 205 BS MINH A
Tên bài giảng: Chấn thương sọ não (hết)    
4 4/10/2017 7h00-8h50 Ngoại CS YHDP3 401 PGS NHÂN
Tên bài giảng:  Nhiễm trùng ngoại khoa    
4 4/10/2017 13g30-15g05 Ngoại BL1 Y4IK 303 PGS THỨU
Tên bài giảng: U trung thất và U phổi (hết) Ktr ĐVHT    
5 5/10/2017 13g30-17g30 Ngoại BL 3 Y5N 308 PGS HÙNG
Tên bài giảng: Đt ngoại khoa sỏi hệ tiết niệu + TĐXT chấn thương thận    
5 5/10/2017 13g30-17g20 Tiền LS Ngoại Y3E - N2 314 BS HÀO
Tên bài giảng:  Khám chi trên + Khám chi dưới (hết)    
5 5/10/2017 13g30-15g05 Ngoại BL 1 Y4GH 302 BS DŨNG
Tên bài giảng: Sỏi ống mật chủ     
6 6/10/2017 13g30-15g05 Ngoại BL 3 Y5M 1.4 PGS VŨ
Tên bài giảng:  ĐT ung thư đại - trực tràng    
6 6/10/2017 15g10-17g30 Ngoại BL 3 Y5M 1.4 BS TRÍ
Tên bài giảng:  Chấn thương SN kín và VT sọ não hở    
6 6/10/2017 13g30-15g20 BH Ngoại khoa RHM3 2.1 PGS HÙNG
  Tên bài giảng: Chấn thương thận - chấn thương niệu đạo  
6 6/10/2017 13g30-17g20 Tiền LS Ngoại Y3B - N2 1.2 BS KHÔI
Tên bài giảng:  Khám thoát vị (hết)    
6 6/10/2017 13g30-17g20 Tiền LS Ngoại Y3A - N2 315 TS PHÚ
Tên bài giảng: Khám thoát vị (hết)    
6 6/10/2017 7h00-8h50 Ngoại BL DP4.3 112 BS MINH A
Tên bài giảng:  Chấn thương sọ não kín và hở + Chấn thương cột sống (hết)    
6 6/10/2017 15g10-17g40 Ngoại BL1 Y4MN 112 BS ĐỨC
Tên bài giảng: Xuất huyết tiêu hóa + Tắc ruột    
6 6/10/2017 15g10-17g40 Ngoại BL1 Y4IK 401 BS DŨNGG
Tên bài giảng:   Thủng dạ dày + Sỏi ống mật chủ    
6 6/10/2017 7h00-8h50 Ngoại CS YHDP3 111 BS KHÔI
Tên bài giảng:   Khám gan mật (hết) Ktr ĐVHT    
6 6/10/2017 9h00-10h50 Ngoại CS YHDP3 111 BS HÀO
Tên bài giảng:  Khám khớp (hết)    
             
  Y6 Tại Đà Nẵng BS ĐỨC      
  Y6 Tại Quảng Trị BS TRÍ      
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 30/10 ĐẾN 03/11/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 23/10 ĐẾN 27/10/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 16/10 ĐẾN 20/10/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 9/10 ĐẾN 13/10/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 25/9 ĐẾN 29/9/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 18 ĐẾN 22/9/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 11 ĐẾN 15/9/2017
LỊCH GIẢNG TỪ 27/02 ĐẾN 3/3/2017
LỊCH GIẢNG TỪ 20 ĐẾN 24/02/2017

Thông báo
   Lịch thi lâm sàng Ngoại Bệnh lý lớp Y4GHI năm học 2017-18
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4DEF, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6GH, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI RHM3, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4KMN, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
Lịch giảng dạy LT và LS
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 30/10 ĐẾN 03/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 23/10 ĐẾN 27/10/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 16/10 ĐẾN 20/10/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 9/10 ĐẾN 13/10/2017
Lịch trực Bệnh viện Trường
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016