Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
 
Công trình, Bài báo NCKH
Khoa học - Y học hàng ngày
Kiến thức NCKH
 
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Khoa học - Công nghệ » Công trình, Bài báo NCKH
Thay đổi nồng độ Gamma Glutamyl Transferase (GGT), Lactate Dehydrogenase (LDH) niệu, Glutamate Oxaloacetate Transaminase (GOT), Glutamate Pyruvate Transaminase (GPT) máu ở bệnh nhân sỏi thận được điều trị bằng tán sỏi ngoài cơ thể
Ngày cập nhật: 23/08/2010 09:36:38

TÓM TẮT
 
1. Mục tiêu: nghiên cứu sự thay đổi các enzyme gamma - glutamyl transferase (GGT),  lactate dehydrogenase (LDH), glutamate oxaloacetate transaminase (GOT) và glutamate pyruvate transaminase (GPT) sau điều trị sỏi thận bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 73 bệnh nhân bị sỏi thận được điều trị bằng tán sỏi ngoài cơ thể tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 5/2005 đến tháng 4/2007. Xét nghiệm enzyme SGOT, SGPT trong máu và LDH, GGT nước tiểu tại các thời điểm trước tán sỏi, sau tán sỏi 1, 7, 14, 21 ngày. 3. Kết quả nghiên cứu: Không có sự thay đổi của các men SGOT, SGPT máu và GGT niệu có ý nghĩa thống kê ở các thời điểm 1, 7, 14, 21 ngày sau khi tán sỏi so với thời điểm trước tán; có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê của enzyme LDH ở thời điểm 1 ngày sau tán sỏi so với trước tán. Ở các thời điểm 7, 14 và 21 thì không có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê của enzyme LDH.4. Kết luận: Sóng xung kích không làm thay đổi có ý nghĩa thống kê các enzyme SGOT, SGPT máu, GGT và LDH niệu sau tán sỏi ngoài cơ thể điều trị sỏi thận.

SUMMARY
 
1. Title: Changes of enzymes (gamma - glutamyl transferase (GGT), lactate dehydrogenase (LDH) and liver enzymes (glutamate oxaloacetate transaminase (GOT), glutamate pyruvate transaminase (GPT) in the patients with kidney stone treated by extracorporeal shock wave lithotripsy. 2. Objectives: Are there the changes of enzymes gamma - glutamyl transferase (GGT), lactate dehydrogenase (LDH), glutamate oxaloacetate transaminase (GOT), glutamate pyruvate transaminase (GPT) after the treatment of kidney stone by ESWL. 3. Materials and Method: 73 patients with kidney stones treated by ESWL at Hue College of Medicin and Pharmacy Hospital from 5/2005 to 6/2007 were tested of serum SGOT, SGPT and urine LDH, GGT before and 1, 7, 14 and 21 days after the treatment.4. Results: There is no significult change of serum GOT, GPT and urine GGT after the treatment. There is a significult change of urine LDH one day after the treatment but the enzyme level in the urine returning to the normal value 7 days after. 5. Conclusion:  ESWL does not change the level of serum GOT, GPT and urine level of LDH and GGT.

 

Bộ môn Ngoại
Tải tập tin
  Các tin khác

NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ ĐO NIỆU DÒNG ĐỒ TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIẾT NIỆU
SOI NIỆU QUẢN – THẬN BẰNG ỐNG SOI NỬA CỨNG (S-URS) ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN
KHẢO SÁT CHẨN ĐOÁN VÀ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ CÁC DỊ TẬT BẨM SINH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN
ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN BỤNG BẰNG SOI NIỆU QUẢN TÁN SỎI BẰNG LASER
SOI NIỆU QUẢN XỬ TRÍ SỎI KẸT NIỆU QUẢN SAU TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ PHẪU THUẬT GREEN NHẰM PHỤC HỒI ĐỘNG TÁC DUỖI CỔ TAY Ở BỆNH NHÂN BẠI NÃO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG KỸ THUẬT THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HUẾ
Thể lệ bài báo đăng trên Tạp chí Y Dược học
Vấn đề điều trị gãy xương đùi trên bệnh nhân đã thay khớp háng
Xạ hình thận SPECT với 99mTechnitium Dimercapto-Succinic acid (DMSA) đánh giá tổn thương nhu mô thận sau TSNCT

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 26 (Từ 15.8 đến 19.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 25 (Từ 8.8 đến 12.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 23(Từ 25.7 đến 29.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 22 (Từ 18.7 đến 22.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 21 (Từ 11.7 đến 15.7.2022)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LT tuần 24 (Từ 01.8 đến 05.8.2022)
  Lịch giảng LS tuần từ 10.01 đến 14.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 03.01 đến 07.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 27.12 đến 31.12.2021
  Lịch giảng LS tuần 14 (Từ 06.12 đến 10.12.2021)