Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
BẢNG ĐIỂM LÂM SÀNG YHCT4, NH: 2018-2019
Ngày cập nhật: 06/11/2018 16:02:41

 

 

                                        BẢNG ĐIỂM LÂM SÀNG YHCT4 
                                                          NH: 2018-2019
               
               
               
Stt Họ và Tên ĐTH Stt Họ và Tên ĐTH
1 Nguyễn Hoàng Anh 8.0 21 Mai Trần Minh Nhật 8.0
2 Nguyễn Thị Dảnh 8.0 22 Hoàng Thị Bích Nhi 0.0
3 Nguyễn Thị La Đan 9.0 23 Nguyễn Hồ Minh Như 9.0
4 Lê Hữu Trường Giang 8.5 24 Đinh Quyết Phú 7.5
5 Trần Thị Thanh 7.0 25 Nguyễn Thị Thanh Phương 7.0
6 Trần Văn Hảo 7.0 26 Nguyễn Thị Ái Quỳnh 6.0
7 Trần Thị Hằng 6.0 27 Nguyễn Thị Như Quỳnh 8.5
8 Dương Quang Hiếu 7.0 28 Phạm Thị Như Quỳnh 7.0
9 Nguyễn Thị Hoài 8.5 29 Chu Thị Minh Tâm 8.0
10 Huỳnh Nhật Hoàng 6.0 30 Lê Thị Phan Thảo 8.5
11 Dương Thị Khánh Huyền 8.0 31 Phạm Thị Thảo 7.5
12 Võ Văn Hùng 6.5 32 Nguyễn Thị Thu Thùy 8.0
13 Nguyễn Trường Khánh 8.5 33 Trần Thị Thanh Thủy 7.0
14 Phan Thị Tùng Lâm 6.0 34 Nguyễn Thủy Tiên 7.5
15 Trần Pê 8.5 35 Nguyễn Thị Thùy Trang 7.5
16 Trần Thị Thùy Linh 8.5 36 Trần Thị Trâm 8.0
17 Nguyễn Huệ Mẫn 6.0 37 Dương Quang Trường 8.0
18 Nguyễn Thanh Ngân 7.0 38 Tôn Nữ Thị Bảo Uyên 6.5
19 Trần Thị Nguyên 7.0 39 Lê Thị Như Ý 8.0
20 Hồ Viết Thành Nhân 7.0        
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Điểm thi lâm sàng Ngoại BL2 lớp Y4GH 2018-2019
Điểm thi lâm sàng Ngoại CS2 lớp Y3AB 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL5 lớp Y6N 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL5 lớp Y6K 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL4 lớp Y6M 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL4 lớp Y6N 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL5 lớp Y6M 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL4 lớp Y6K 2018-2019
Điểm thi Lâm sàng Y4 CD học kỳ 1 Năm học 2018-2019
ĐIỂM THI LÂM SÀNG Y6 DEF, Năm học 2018-2019

Thông báo
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
   Thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Huế
   Bảng đối chiếu kết quả bốc thăm - Tốt nghiệp BSĐK 5.2019
   Dánh sách sinh viên Y đa khoa hệ chính quy thí tốt nghiệp LS Ngoại 2019
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại của sinh viên y khoa chính qui 6 năm khóa 2013-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần từ 17.6 đến 21.6.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 10.6 đến 14.6.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 03.6 đến 07.6.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 20.5 đến 24.5.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 13.5 đến 17.5.2019
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần từ 03.6 đến 07.6.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 20.5 đến 24.5.2019
  Lịch giảng LS tuần 13.5 đến 17.5.2019
  Lịch LS tuần 06.5 đến 10.5.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 22.4 đến 26.4.2019