Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
Điểm thi lâm sàng YHCT4B. HK I, 2018-2019
Ngày cập nhật: 24/10/2018 07:52:00

 

Stt Họ và Tên ĐTH Stt Họ và Tên ĐTH
1 Trương Thị Ngọc Anh 7.0 23 Hồ Thị Nghĩa 7.0
2 Trần Hoài Châu 6.0 24 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 6.0
3 Đào Thị Giang 7.5 25 Võ Nguyễn Nhật Nguyên 6.0
4 Đặng Thị Thanh Hải 8.5 26 Đặng Thị Hoàng Nhi 7.5
5 Châu Văn Hảo 8.0 27 Nguyễn Phương Thảo Nhi 8.5
6 Lê Công Hậu 7.0 28 Trần Thị Kim Oanh 7.0
7 Đào Thị Hằng 6.0 29 Trần Lê Thiên Phúc 8.0
8 Hoàng Văn Hiển 7.0 30 Lê Thị Hồng Phượng 7.0
9 Bùi Thị Hoa 9.0 31 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh 8.0
10 Đàm Việt Hoàng 7.5 32 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 9.0
11 Mai Quốc Hoàng 5.0 33 Nguyễn Hồng Sơn 7.5
12 Nguyễn Thị Huyền 5.0 34 Nông Thị Thảo 7.0
13 Đỗ Thị Thanh Hương 7.0 35 Trương Dương Thi 8.5
14 Võ Thị Thu Hướng 7.0 36 Ngô Văn Thịnh 7.5
15 Nguyễn Thị Khánh 7.0 37 Hồ Thị Thu 7.0
16 Hồ Thị Khánh 7.0 38 Châu Trinh Thương 7.5
17 Bùi Thị Mỹ Linh 7.0 39 Ngô Thị Bích Trâm 8.5
18 Võ Duy Minh Lưu 8.0 40 Đào Đức Trung 7.0
19 Vương Thị Quỳnh Lưu 8.5 41 Thái Hữu Trường 7.0
20 Lê Thị Khánh Ly 8.0 42 Đặng Thị Mộng Tuyền 7.0
21 Nguyễn Thị Tuyết Mai 8.0 43 Đào Đức Việt 6.0
22 Trần Hồ Nguyệt Minh 8.0        
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Điểm thi lâm sàng Ngoại BL2 lớp Y4GH 2018-2019
Điểm thi lâm sàng Ngoại CS2 lớp Y3AB 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL5 lớp Y6N 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL5 lớp Y6K 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL4 lớp Y6M 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL4 lớp Y6N 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL5 lớp Y6M 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL4 lớp Y6K 2018-2019
Điểm thi Lâm sàng Y4 CD học kỳ 1 Năm học 2018-2019
ĐIỂM THI LÂM SÀNG Y6 DEF, Năm học 2018-2019

Thông báo
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
   Thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Huế
   Bảng đối chiếu kết quả bốc thăm - Tốt nghiệp BSĐK 5.2019
   Dánh sách sinh viên Y đa khoa hệ chính quy thí tốt nghiệp LS Ngoại 2019
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại của sinh viên y khoa chính qui 6 năm khóa 2013-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần từ 17.6 đến 21.6.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 10.6 đến 14.6.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 03.6 đến 07.6.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 20.5 đến 24.5.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 13.5 đến 17.5.2019
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần từ 03.6 đến 07.6.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 20.5 đến 24.5.2019
  Lịch giảng LS tuần 13.5 đến 17.5.2019
  Lịch LS tuần 06.5 đến 10.5.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 22.4 đến 26.4.2019