Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
Điểm thi lâm sàng YHCT4B. HK I, 2018-2019
Ngày cập nhật: 24/10/2018 07:52:00

 

Stt Họ và Tên ĐTH Stt Họ và Tên ĐTH
1 Trương Thị Ngọc Anh 7.0 23 Hồ Thị Nghĩa 7.0
2 Trần Hoài Châu 6.0 24 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 6.0
3 Đào Thị Giang 7.5 25 Võ Nguyễn Nhật Nguyên 6.0
4 Đặng Thị Thanh Hải 8.5 26 Đặng Thị Hoàng Nhi 7.5
5 Châu Văn Hảo 8.0 27 Nguyễn Phương Thảo Nhi 8.5
6 Lê Công Hậu 7.0 28 Trần Thị Kim Oanh 7.0
7 Đào Thị Hằng 6.0 29 Trần Lê Thiên Phúc 8.0
8 Hoàng Văn Hiển 7.0 30 Lê Thị Hồng Phượng 7.0
9 Bùi Thị Hoa 9.0 31 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh 8.0
10 Đàm Việt Hoàng 7.5 32 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 9.0
11 Mai Quốc Hoàng 5.0 33 Nguyễn Hồng Sơn 7.5
12 Nguyễn Thị Huyền 5.0 34 Nông Thị Thảo 7.0
13 Đỗ Thị Thanh Hương 7.0 35 Trương Dương Thi 8.5
14 Võ Thị Thu Hướng 7.0 36 Ngô Văn Thịnh 7.5
15 Nguyễn Thị Khánh 7.0 37 Hồ Thị Thu 7.0
16 Hồ Thị Khánh 7.0 38 Châu Trinh Thương 7.5
17 Bùi Thị Mỹ Linh 7.0 39 Ngô Thị Bích Trâm 8.5
18 Võ Duy Minh Lưu 8.0 40 Đào Đức Trung 7.0
19 Vương Thị Quỳnh Lưu 8.5 41 Thái Hữu Trường 7.0
20 Lê Thị Khánh Ly 8.0 42 Đặng Thị Mộng Tuyền 7.0
21 Nguyễn Thị Tuyết Mai 8.0 43 Đào Đức Việt 6.0
22 Trần Hồ Nguyệt Minh 8.0        
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Điểm thi Lâm sàng Y4 CD học kỳ 1 Năm học 2018-2019
ĐIỂM THI LÂM SÀNG Y6 DEF, Năm học 2018-2019
LỚP Y4.4B. NĂM HỌC 2018 - 2019
BẢNG ĐIỂM LÂM SÀNG YHCT4, NH: 2018-2019
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4/4B, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6H Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6G, Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6D NH 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6C NH 2015-2016
Điểm LS lớp Y6C NH2014-2015

Thông báo
   Mẫu Đơn đăng ký làm Giảng viên kiêm nhiệm và Lý lịch khoa học
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 10/12 ĐẾN 14/12/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 3/12 ĐẾN 7/12/2018
  Lịch giảng LT tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 19/11 ĐẾN 24/11/2018
  Lịch giảng LT Ngoại từ 12 đến 17/11/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng Lâm sàng tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 12/11 - 16/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 5/11 - 9/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, Tuần: Từ 29/10 - 2/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 22/10 - 26/10/2018